įrišti

įrišti
įrìšti, į̃riša, -o (į̃rišė) tr. 1. H168, Q141, įvyniojus užmegzti, užveržti, kad neiškristų: Kiaušius į skepetą įrìšti KI339. Aš įrišaũ į ryšį knygas J. Petniūniokas atidžiai įrišo žiedą nosinės kampan, įsidėjo kišenėn ir, jau niekieno nebestabdomas, išlingavo pro duris J.Balt. Inrìšo in ryšulėlį tę kiek kepsnio, ir jisai parnešė LKT383(Mrk). Ataneša įrìšus skepetėlėn piernykėlių Kp. Laskūtan iñriša bandelę, tada niekas neažburs karvės (priet.) Aps. Duonikės į skudurą įrìš, kamštį įdevė, i žindom Vvr. Prieš sodinant kopūstus, reikia įrišti į žiurstą didelį akmenį ir padėti kampe daržo …, kad ir kopūstų galvos užaugtų tokios didelės, kaip tas akmuo LTR(Šil). Ejo mergos ir įrìšo kūlį į rankovę LKT69(Dr). Žmonės nešė nekeptą tešlą, iki neįrūgo, sau ant strovo, įrištą savo drapanosu, ant pečių BB2Moz12,34. | refl. tr. K, Š, 1: Įsìriša skarelėn knygą ir eina Bgs. Insirìškit kapeikų – gegulė kukuoja Rud. Tai pinigėlį insirišė nosinėlėn Slk. Į šnypštuką įsirìš tų sėminų saują Kl. 2. įpinti, prijungti: Į vainiką buvo įrišusi margas pirštines ir juostą I.Simon. Levutės kasų galiukuose įrišti šilkiniai kaspinai V.Bub. Tokia mergaitė lakstė a šešių metų, kaspinai įrištì į galvą Jrb. Iñriša mazgelį devyndrekio karvei terp ragų ir veda parduot (kad karvės kas neužburtų) Lel.raiščiu pritvirtinti: An galvos vainiką añriša Lz. Pagailo Jono ir galvos jam nekirto, tiktai į savo puikiausio arklio uodegą jį įrišo ir paleido BsPIII29. Liepdavęs įrišti į nugarą butelį [girtuokliams] Plng. Į eglę buvęs įkėlęs, įrìšęs, matai, tą dviratį Plt. Pustekinė bėga, sieksnį įrišta, numie Als. ^ Eita kaip šiekštą į pečius įrištà (nepaslanki, nevikri) Lnk. Rėkia kai ratan inrištas Rod. | refl. tr.: Jis bačkelę tuščią į šniūrą įsirišęs ir išėjęs LTR(Sln).įvėrus, įspraudus pritvirtinti: Daržinėje lingynė įrišta . Į ratus įrìšdavo drobules, ka grūdai neišsibarstytų Žr. | refl. tr.: Liuobam įsirìšma į apačią lopišio virvikę i supsi su koja, su rankoms bulves skusi Pln. Paklodes įsirìšdavo į vežėčias (rugius veždami) Žlp. Py stalo sėdėdamas, įsirišo stalo drobulę į pumpskylę TDrVII107(Klp). | prk.: Įsiriškit tvirtą tikėjimo virvę į minėtąjį inkarą TP1880,46. 3. įvedus pririšti: Įrìšom karvę į alksnynus Grd. 4. įtaisyti, įtverti: Aš ir išplakt dalgį moku, ir įrìšt Skr. Iñriša žagrę prie arklo Mrc. | refl. tr.: Parėjo namo, įsirìšo naują dalgį ir vėl atėjo į būrį pjaut Skr. 5. apraišioti: Medžius į šiaudus įrìšti KI339. 6. KI339, susiūti, aptaisyti (knygą): Jis ypač mėgo gerų dailininkų iliustruotas, gerame popieriuje spausdintas, meniškai įrištas knygas A.Vencl. Knygos išleidžiamos įrištos į kietus kartoninius viršelius . Sakydavo, kad ten sukrautos didžiulės, gyvačių odom įrištos burtų knygos J.Marc. 7. suraišioti, surišti, suvaržyti: Eikim, inrìšim vežimą Azr. Inrišk gerai vežimą, kad neapvirstum Arm. Inrištà virvelėm žagrė Dglš. Kad sienojus būt, tai būt inrištas Dv. Tėvas, kaip tavęs nemato, tai linksmas, o kaip tik tave pamato, teip kaip in virves jį inriša, ir verkia BsPIII226. 8. įstumti į vargą, į bėdą: Ką šaltyšius nori, tai išriša, ką nori, tai iñriša Lp. Aš išsirišu, o jumis įkišu, įrišu policijai Šts. Tas žodis vėl ją į ligas įrìšo (kaip tik pasakei, tai ir vėl dėjosi serganti) Alk. 9. refl. susidraugauti: Viščiukai visi insrìšę Dglš. ×10. (l. wiązać) N suteikti teisę, įforminti: Įrišu, įleidžiu turtėn SD407. | refl. SD408. \ rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; išrišti; nurišti; parišti; paparišti; perrišti; pierišti; prarišti; pririšti; papririšti; razrišti; surišti; pasurišti; papasurišti; užrišti; paužrišti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • įristi — įrìsti, į̃rita, įrìto (į̃ritė) 1. tr. SD407, Sut, N, K, DŽ1 įstumti, sukant paviršiumi, įridenti: Įrìsk kubilą į vidų iš lauko J. Ar įrìsiva vienu du rąstą į vežimą? Kal. Didelis akmuo, nepagaliu vienas įrìsti ratuosna Š. Įrìsdavo kelmus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įristi — įri̇̀sti vksm. Įri̇̀sk ãkmenį į duõbę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įrišti — įri̇̀šti vksm. Įrišaũ žiedą į nósinės kampùtį ir įsidėjau į kišẽnę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išristi — išrìsti, ìšrita, išrìto (ìšritė) tr. 1. SD420, Q255, N, K, DŽ išstumti, sukant paviršiumi, išridenti: Trys keturi vyrai turi išrìst [rąstą] iš vežimo Vlkj. Išrìsk kubilą laukan iš trobos J. Išrìskim iš duobės šitą akmenį Š. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paįrišti — paįrìšti, paį̃riša, o (paį̃rišė) (dial.) tr. įrišti: Paiñrišu skepetaitėn valgyt ir išleidžiu ganyt Rod. rišti; antrišti; aprišti; atrišti; įrišti; paįrišti; išrišti; nurišti; parišti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrišimas — įrišìmas sm. (2) DŽ1 1. → įrišti 6: Knygų įrišimas rš. 2. knygos viršelis: Lietuviškas giesmių knygas visokiuose įrišimuose … prisiūlo LC1884,39. ×3. Sut, N → įrišti 10: Įrišimas turtėn SD407. | refl. SD407, N, Sut …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Ossetians — (Ирæттæ) (left to right): Kosta, Gazdanov, Tokaty, Gergiev Total population 720,000 Regions with signific …   Wikipedia

  • Ossetians —    Ethnic group. An Indo Iranian group of the Caucasus Mountains, the Ossetians are divided between Russia’s North OssetiyaAlaniya and the Georgian breakaway republic of South Ossetia. Ossetians, or Ossetes, self declare as Iristi or Irættæ, and… …   Historical Dictionary of the Russian Federation

  • antristi — antrìsti, añtrita, antrìto (ž.) 1. tr. užstumti, sukant paviršiumi, užristi: Tas žmogus antrito tą medį ant liūto (ps.) S.Dauk. Dabar antrìsk tus rąstus, kurie ant meškos buvo antgriuvę, aš noru matyti, kaip čia buvo PP60. 2. refl. užriedėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antrišti — antrìšti, añtriša, o (ž.) tr. 1. aprišti: Ančrìšo vaikiukuon skarikę, tas plėša žemė[n], nenora Pvn. | refl. tr., intr.: Su skepeta antsirìšk J. Antsiriša kuskelę ir staipos Yl. 2. pririšti: Mun antrìšo tokį raudoną kaspiną, kad jau tas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”